Pravoslavni Kalendar Pro

About Pravoslavni Kalendar Pro

Pravoslavni Kalendar Pro objedinjuje Crkveni kalendar, u periodu od 2012. do 2018. godine. sa dnevnim prikazom datuma po gregorijanskom i julijanskom kalendaru, mesečeve mene i vrste posta. Crkveni kalendar automatski prilagođava pokretne praznike i postove za svaku godinu prema Vaskrsu kao i mesečeve mene. Praznike i krsne slave. Svaki praznik i krsna slava, osim datuma sadrže i ikonu kao i žitije sveca. Molitvenik, sa više od pedeset molitvi. Izračunavanje datuma Vaskrsa, kao i katoličkog Uskrsa, jednostavnim unosom godine. Lista višednevnih i jednodnevnih postova za odabranu godinu sa datumima po novom i starom kalendaru. Lista svih vašara u Srbiji grupisanih po mesecima. Lista svih pazarnih dani u Srbiji grupisanih po danu u nedelji. Pro verzija Pravoslavnog kalendara ne prikazuje reklame i nema ograničenja pri korišćenju. The Pravoslavni Kalendar Pro comprises The church calendar, for the period between 2012. and 2018., with daily date review according to Gregorian and Julian calendar, the moon phases and fast types. The church calendar automatically adjusts moveable holidays and fasts for every year according to Easter as well as the moon phases. Holidays and Patron saints day dates. Every Holiday and Patron saints day, besides the date, also contain the saint icon as well as his biography. Prayer book, with more than fifty prayers. Easter date calculation, as well as Catholic Easter date, by simply entering the year. Pro version of the Pravoslavni Kalendar does not show advertisement and do not have any usage restrictions. Application is in Serbian language.

Genres

Pravoslavni Kalendar Pro downloads

Check these links to find your download for Pravoslavni Kalendar Pro for & iOS or for your device iPod TouchiPadiPhone.

This app is available for

Compatible devices

The app Pravoslavni Kalendar Pro is compatible with te following devices.

Related apps

iPad screenshots for Pravoslavni Kalendar Pro

Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPad Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPad Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPad Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPad Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPad

iPhone screenshots for Pravoslavni Kalendar Pro

Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPhone Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPhone Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPhone Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPhone Screenshot Pravoslavni Kalendar Pro on iPhone